Екодом 2007
Строителство на къщи, груб строеж, дървени сглобяеми къщи в град Божурище, София

Изкопни работи,масов изкоп,извозване на земни маси

Извършваме услуги с мини багер.Разполагаме с техника за масов изкоп,извозване на земна маса.

  • изкопи за канали; масов изкоп,извозване на земни маси до депо;
  • дренажи;
  • ивични основи;
  • основи за огради,;
  • подравняване на терени.

Също така предлагаме и доставка на инертни материали:

  • пясък;
  • филц;
  • дренаж;
  • фракция;
  • скална маса.