Екодом 2007
Строителство на къщи, груб строеж, дървени сглобяеми къщи в град Божурище, София

Груб строеж

Средната ориентировъчна цена за груб строеж на къща е около 150 - 190 евро/м2 (в зависимост от КСС и цените на материалите)

Това е ГРУБИЯ СТРОЕЖ за реално използваемата жилищна площ или ЗП. (застроена площ)
Всяка жилищна сграда има своите особености и затова цената за ЗП може да бъде и по-голяма.Всичко зависи от конструктивните елементи на къщата.
В цената за груб строеж не влизат цени за подготовката на обекта за работа - ограждане на обекта, изкопи, санитарен възел, охрана на инструмент и материал. Също обратен насип с трамбовка, дрениране и хидроизолация на основите.
Цената за покривната конструкция се калкулира отделно, като тя е сравнително по - малка от средната цена за груб строеж.

В цената за груб строеж влизат всички стойностни цени на материалите, както и труд на работниците. В цената се включват труд и материали за фундиране ( армиране, кофриране и изливане на основи ), армиране, кофриране и изливане на бетон на плочи, колони, греди, стълби. Влизат още труда и материалите за зидария без измазването и. Към цената за материали се начислява и процент за транспорт и товаро - разтоварна дейност.

Покривната конструкция е отделно СМР и с много по-ниска цена от средната за грубия строеж.
Пример; Ако застроената площ на къщата е 100 м2 без сутерен до К 0,00 то 100 м2 x 150 евро = 15000 евро  - труд и материали.
От К 0,00 до К +2,80   е 100 м2 x125 евро =  12500 евро.
При този пример Покривната конструкция ще бъде приблизително 130 м2 x 60 евро = 7800 евро   -   труд и материали.