Екодом 2007
Строителство на къщи, груб строеж, дървени сглобяеми къщи в град Божурище, София

Предимства на дървени сглобяеми къщи

1. Устойчивост на земетръс – изпълнят ли се правилно дървените къщи са много устойчиви по време на земетресение поради:

  • прикрепянето на обшивки и фасадна облицовка към многобройните дървени вертикални и хоризонтални греди в една типична дървена къща осигурява голям брой посоки на натоварване за земетръсните сили; налице са множество малки сглобки, вместо малко на брой големи сглобки; ако едно съединение се пренатовари, неговият дял може да бъде поет от съседните;
  • дървото има висока носимоспособност и затова дървените сгради са по-леки от останалите - лекотата е предимство при земетресение;
  • сглобките на дървените елементи позволяват на сградата да се огъва, като по този начин поема и отдава енергия по време на земетресение;
  • в сглобяемите къщи OSB плоскостите заедно с дървените елементи създават диафрагми, които са много ефективни устойчиви конструкции;

2. Нехигроскопичност на дървото – дървото не е хигроскопично и не пренася влагата, затова усещането в дървена постройка е някак си по-уютно, по-чисто и по-сухо;

3. Сухо строителство – процеси като леене на бетон, полагане на подова замазка и стенна мазилка спадат към така наречените влажни процеси, при които водата участва като основен елемент и е необходимо технологично време за пълно изсъхване. За къщи масивно строителство се препоръчва да съхнат поне 6 месеца преди да се нанесете. Дървената сглобяема къща няма остатъчна влажност, вътре е сухо и приятно от самото начало, особено ако е строена с ивични основи от бетон или камък;

4. По-бързо строителство – не се чака технологично време за набиране на якост на бетона, съхнене на замазка и мазилка. Материалите за дървената къща идват предварително заготвени според размерите от проекта и това допълнително ускорява строителството;

5. Икономия на материалите и екологичност - дървената конструкция не поглъща топлината от помещението, което спомага за това всеки киловат да бъде използван за отопление на самото помещение, а не на стената. От гледна точка на опазване на околната среда дървените сглобяеми къщи използват по-малко материали за

1. строителството си и оставят след себе си по-малко отпадъци при строителния процес. Намалени са и транспортните разходи, както и вредните емисии в атмосферата. Дървеният материал е изцяло възобновяем източник и отпадъците му имат много приложения;

2. Уют и комфорт на обитанието - при добро проектиране и изпълнение на дървената сглобяема къща се постига дишаща стена – това повишава комфорта в помещението, елиминира се конденза в конструкцията и натрупването на водни пари в помещенията;

3. По-голяма използваема площ – при еквивалентни стойности на топлопреминаване стените на дървените къщи са с по-малка дебелина сравнено с традиционното монолитно строителство. Средно една външна стена от тухлена зидария с дебелина 25см се нуждае от 8см топлоизолация. Като се добавят външните и вътрешните мазилки общата дебелина на стената става 35см. В същото време една дървена стена ще се нуждае от 16-20см, за да постигне този ефект. Това Ви дава допълнителни 15см по целия периметър на къщата или средно за 100 квадрата РЗП получавате 10-15 кв.м. в повече;

4. По-малък брой дефекти по време на строителството – поради използването на големи плоскости OSB и гипсокартон стените на помещенията са по-прави и се избягват неравностите при зидането на тухлена стена. Това спомага и за липсата на преразход на материал. От друга страна в естествените празни пространства между дървената конструкция се прекарват изключително лесно всички необходими инсталации без да има нужда от къртене и повторно измазване.