Екодом 2007
Строителство на къщи, груб строеж, дървени сглобяеми къщи в град Божурище, София

Технология на сглобяеми дървени къщи

ГОТОВИ ПРОЕКТИ ЗА ДЪРВЕНИ СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО АЙ ЕС ПИ ДИГИТАЛЕН ДИЗАЙН С КОИТО СИ ПАРТНИРАМЕ

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ ДЪРВЕНИТЕ СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ

  • Дървен материал – използва се иглолистна дървесина (бял бор или смърч) с влажност до 12-14%;
  • Каменна вата;
  • OSB;
  • Гипсокартон или гипсфазер;
  • Фасадна мазилка, облицовка, сайдинг.

Стъпка 1 – Заравняване на основата и изграждане на бетоновата настилка Теренът около и под къщата трябва да се оформи спрямо проекта за вертикална планировка. Изграждат се разводките за водопровода, канала и електро инсталацията. Изкопават се местата на основите до здрава почва. Изливат се ивични фундаменти и се насипва обратен насип до долния ръб на бетоновата настилка. Добре е да се положи хидроизолационна и пароблокираща мембрана под бетона, за да се предпази впоследствие дървената конструкция от подпочвените води или от влагата в почвата. Излива се армирана бетонова настилка, която действа за основа на дървената къща.

Стъпка 2 – Монтиране на подовите греди Полагат се дървени греди, които служат за скелет на подовата конструкция на къщата. Под гредите се поставя паропропускаща мембрана, която отвежда парата далече от конструкцията. Мембраната служи и за въздушен плик – прекратява инфилтрацията на външен въздух. Между ребрата се полагат инсталационните трасета (ако има такива) и междините се запълват с ефективна топлоизолация. Дървените греди се закрепват здраво за бетоновата настилка. Контурните дървени греди може да бъдат заменени с бетонови цокли, но това поражда проблеми с топлоизолацията на тези зони, а също така създава допълнителни разходи за кофраж, арматура и бетон.

Стъпка 3 – Покриване на основата с ОСБ или дюшеме Дървената подова конструкция се затваря с ОСБ плоскости или дюшеме. Това от една страна предпазва топлоизолацията и създава котата на готовия под на първия етаж, а от друга страна уякчава конструкцията. ОСБ плоскостите може да бъдат прекъснати на местата на сглобките на стените, но могат и да преминат над цялата подова конструкция за по-голяма якост.

Стъпка 4 – Монтиране на стенната конструкция или сглобяване на стенните панели На този етап започва монтирането на стенната конструкция на дървената къща. Тя може да бъде изградена греда по греда на място или стените може да бъдат сглобени отделно в рамките на парцела и впоследствие монтирани като готови елементи или готовите стенни панели да бъдат доставени на обекта от фирмата производител по предварително зададена спецификация. Така се изграждат всички стени на първи етаж на дървената къща.

Стъпка 5 – Полагане на подовата конструкция на второ ниво Върху готовата конструкция на стените се полагат гредите на втория етаж. Монтира се и стълбата, която ще води до него. При необходимост гредите се укрепват напречно. Затварят се междините между гредите, за да се прекъсне свободната циркулация на въздух през подовата конструкция в отделните части на къщата. Това е от особено значение и при евентуален пожар. Подова конструкция със запушени междини възпрепятства многократно разпространението на огъня.

Стъпка 6 - Покриване на конструкцията с ОСБ или дюшеме Подобно на стъпка 3 дървените греди се покриват с ОСБ отгоре, а за препоръчване и отдолу. Така се създава изключително твърда и здрава мембрана. Предварително се залагат инсталациите, които преминават през подовата конструкция и тези, които се намират в нея. Впоследствие отгоре се нарежда паркет или дюшеме, а отдолу се монтират два пласта пожароустойчив гипсокартон. В баните вместо паркет се лепят плочки с еластично лепило, като предварително се полага хидроизолация над ОСБ-то.

Стъпка 7 - Монтиране на стенната конструкция или сглобяване на стенните панели на второ ниво Изграждат се стените на втория етаж по избрана технология аналогично на първия.

Стъпка 8 – Монтиране на покривната конструкция Полагат се столиците, ребрата, клещите и поповете на покривната конструкция. С това завършва изграждането на скелета на дървената къща. От тук нататък се монтират поетапно отделните слоеве на стените и покрива, като предварително се прекарват всички инсталации. Особено внимание се обръща на изолирането на къщата от влагата, както и създаването на въздушен плик. Вниманието към детайла е от изключителна важност, за да се гарантира дългогодишна безпроблемна експлоатация на дървената къща.